Pörtomkrukan


Bild/kuva/pic: Pörtomkrukan / Pörtom-pot


Swe:

Pörtomkrukan fick sitt namn från det arkeologiska fyndet som hittades av Emil Rågård 1938 på Lokåsen i Pörtom. Fyndet Rågård hittade var en snörkeramisk kruka, som var 4200 år gammal. Krukan eller rättare sagt Pörtomkrukan, kunde klassifieras att ha gjorts av kulturen "båtyxekulturen", som var en stenålderskultur som var aktiv i norra Europa ca. 3200 - 2200 f.Kr.

Den originalla Pörtomkrukan är för tillfället på utställning på Finlands nationalmuseum i Helsingfors.

Pörtom hembygdsförening erbjuder besökare att köpa en egen replika av Pörtomkrukan som är gjord av Kerstin Westmalm.


Fin:

Arkeologinen löytö, ehjä nuorakeraamisen ajan kulho (noin 2200 eaa) sai nimen "Pörtomkrukan". Löydön teki v. 1938  Pirttikylän Lokåsenilta Emil Rågård. Suomessa nuorakeraamisesta kulttuurista käytetään nimitystä vasarakirveskulttuuri.

Alkuperäinen ruukku on esillä Suomen Kansallismuseossa Helsingissä.

Pirttikyläruukun jäljitelmiä on valmistanut Kerstin Westmalm, niitä on myynnissä  Pirttikylän kotiseutumuseolla.


Eng:

The Pörtom-pot got its name from the archaeological find made by Emil Rågård in 1938 on Lokåsen in Pörtom. Rågård found a Corded Ware culture pot, which was close to 4200 years old. The Pörtom-pot was classified to have been made by a Northern Corded Ware culture known as "boat-axe-culture", which was a stone-age culture in northern Europe between 3200 and 2200 BC.

The original Pörtom-pot is currently a part of the National Museum in Helsinki collections.

The local history association of Pörtom offers its' visitors the possibility to buy a contemporary replica of the Pörtom-pot, made by Kerstin Westmalm.

Böcker, litteratur och föremål som säljs vid hembygdsmuseet

 

Titel Författare Pris
Pörtom historia (1954)  
Åkerblom, K.V  
30 €
Forntid i Pörtom (1980)
Miettinen, Mirja  
5 €
Berga Glasbruk (1982)  
Launonen, Ulla  
10 €
Folkdikter af Pali-Maj (1983)  
Erikson, Trygve  
5 €
Pörtom hembygdsförenings skrift 1991:1 (1991) Weegar, Johannes 5 €
Vår nya museigård, en kortfattad beskrivning (1992) Pörtom hembygdsförening 5 €
Minnesmärket över forntiden i Pörtom (1993) Weegar, Johannes 3,40 €
Minnesstenen över Berga bruk i Pörtom (1997) Sidbäck, Börje 8,40 €
Viktor Dalbo (1997) Pro Artibus SLUTSÅLT
Pörtom på 1900-talet (2000)  
Sidbäck, Börje SLUTSÅLT
Sahne, en småbrukarby i Pörtom (2003) Risberg, Erik 15 €
Till flydda tider, norra Pörtom i ord och bild (2003) Malax-Korsnäs MI:hembygdsinventerare  
Pörtom i närbild (2004)
Sidbäck, Börje  
15 €
Glada vi i skolan gick - tre byskolor i norra Pörtom (2006)  
Sidbäck, Börje  
25 € 
Pörtomkrukan (bild)   20 €
Arkeologi i Pörtom (1992) Weegar, Johannes