Välkommen till Pörtom hembygdsförenings hemsida

Hembygdsmuseet består huvudsakligen av tre byggnader som flyttats till området: Småttgården med vackra allmoge interiörer, Ahlholma gård där en speciell samling av glas från Berga glasbruk visas och Viktor Dalbos ateljé och konst. Även fornminnen kan utforskas i närheten av museet. Avsluta besöket med en kopp kaffe och dopp i museets stämningsfulla café.

Address: Riksåttan 4720 Pörtom

 

Tevetuloa Pirttikylän kotiseutuyhdistyksen kotisivuille

Kotiseutumuseo koostuu pääosin kolmesta, alueelle siirretystä rakennuksesta: talonpoikaistyylillä sisustetusta Småttgårdenin maalaistalosta , Alholman kartanosta, jossa on näytteillä lasikokoelma Bergan lasitehtaalta sekä Viktor Dalbon ateljeesta ja taiteesta. Museon läheisyydessä voi tutkia myös muinaismuistoja. Päätä vierailu kahvikupposeen ja pullaan museon tunnelmallisessa kahvilassa.

Osoite: Valtatie 8  4720 Pirttikylä