Pörtom hembygdsförenings samlingar innefattas av dokument, bilder och föremål som kan knytas till Pörtom och dess närområde i historisk och förhistorisk tid.


Dokumenten som finns i arkivet är kopplade till händelse, företag och banker som funnits i Pörtom, samt diverse olika händelser som nedtecknats som skett i Pörtom.


Bildarkivet i Pörtom visar på händelse som ägt rum vid skapelsen av Pörtom hembygdsförenings museum samt inblickar i livet i Pörtom i förgången tid.


Föremålen som finns på utställning vid Pörtom hembygdsförenings museum, sträcker sig från stenåldersfynd som hittats i Pörtom till vardagslivet i Pörtom under första halvan av 1900-talet.


Pörtom hembygdsförenings samlingar


Samlingarna som delas här från Pörtom hembygdsförenings samlingar, är långt ifrån allt som innefattas i föreningens samlingar, dock är det delade materialet på denna hemsida en inblick i vad som finns i samlingarna samt en möjlighet för dig/er som besökare att bättre bekanta sig med Pörtoms historia genom bilder och föremål.


           

Bild: Johannes Weegar framför Pörtom hembygdsförenings dokument arkiv 1986.