Bilder från början av 1900-talet

Fotografiet är taget i Vasa i september 1914, när första världskriget hade startat och ett antal Tsarryska krigsfartyg anlände i Vasa.


 

Ryska soldater har militärparad genom Vasa den 30.3.1917 efter februarirevolutionen i Ryssland

Den ryska soldat paraden i Vasa 30.3.1917 efter februarirevolutionen i Ryssland. Fotografiet är taget på Vasa torg med moderna Rewellcenter på vänster sida och nordsidan av Vasa torg i bakgrunden.

En rysk barack i Sydösterbotten. Texten i bakgrunden läses: 1901 Nerpis - -. Vilket tyder på att soldat baracken är den som fanns i Närpes och att fotografiet är tidigast från 1901.

Annan bild från en rysk militär barack. Denna kan vara samma barack och tid som den andra bilden. 

Fotografiet är i dåligt skick, men motivet är tydligt en kvinna i militäruniform som står framför ett piano. Fotografiet är i samma samling som de övriga bilderna.

Fotografiet är för exponerat. Bilden visar dock på en samling av ryska soldater, möjligen hela den trupp som var stationerad i baracken i Närpes under tidigt 1900-tal. Fotografiet är från samma samling som de övriga bilderna.

Fotografi av en flagga eller banner som hänvisade till Finlands självständighet 1918. "För lag och rätt. För fosterlandet. 1918".