Pörtom

Pörtom har en lång både förhistoria samt historia. I de östra delarna av Pörtom finns åsar som är högre än andra delar av västra Finland. Dessa åsar har bidragit till att människor i en lång tid kunna bo i kustområden i Pörtom, före landhöjning trängt undan kustlinjen västerut mot den kustlinje vi idag kännetecknar med västra Finland.

 

 

test

Bild: Karta över Österbottens kyrkoförsamlingar Länk: www.doria.fi/handle/10024/63974

 

 

Denna karta är Senat atlasen från 1855-56 som går att finna både oline samt vid de nationella arkiven för Finland

Länk: